ADR- CZEGO DOTYCZY?

Umowa ADR sporządzona 30 września 1957r. w Genewie dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Polska ratyfikowała umowę ADR w 1975 r. Nowelizacje tej umowy publikowane są co dwa lata- na początku każdego roku nieparzystego. 

Najbardziej istotnym celem, jaki chciano osiągnąć poprzez wprowadzenie przepisów ADR było bezpieczeństwo. Uregulowanie przewozu materiałów niebezpiecznych w rezultacie zwiększyło bezpieczeństwo na drogach. Skończyła się „samowolka” firm przewozowych.
Aktualności
Umowa ADR sporządzona 30 września 1957r. w Genewie dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Polska ratyfikowała umowę ADR w 1975 r.....