Jakie zmiany wprowadza UDT? Zmiany w praktyce

Aktualnie można pracować na podstawie zezwolenia imiennego, lecz od dnia 10-tego sierpnia 2018 roku każdy kandydat na operatora po ukończeniu szkolenia będzie musiał przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, które będzie przeprowadzać Urząd Dozoru Technicznego. Dodatkowo pojawiło się kilka mniejszy zmian, lecz drugą najważniejszą jest fakt iż operatorzy pracujący na podstawie zezwolenia imiennego będą musieli przystąpić do egzaminu UDTdo dnia wyznaczonego w rozporządzeniu.Pozytywny wynik pozwoli na dalszą pracę jako operator, a przedstawia się to następująco:

  • Zezwolenia imienne wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.,

  • Zezwolenia imienne wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,

  • Zezwolenia imienne wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.


Aktualności
Rok 2018 przyniósł zmiany które traktują głownie o sposobie zdobywania uprawnień do pracy na wózkach jezdniowych.