Zmiany w ustawie o transporcie drogowym z 2001 r.

Założeniem zmian jest lepszy nadzór nad rynkiem przewozowym w Polsce, eliminacja nieuczciwej konkurencji i ochrona polskich przewoźników przed nieuczciwymi przewoźnikami spoza Unii Europejskiej.
Aktualności
Od 3 września bieżącego roku wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1481). Nowe przepisy dostosowane są do prawa unijnego.