Polityka prywatności

Polityka prywatności
Nasze działania są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzamy i chronimy prywatność Klientów. 

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zawodowi.pl Sp. Z O.O. ul. Grunwaldzka 52, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Tel: 530 268 869, e-mail: biuro@zawodowi.pl NIP: 8771479996, REGON: 368924101, KRS: 0000707849.

 

Gromadzenie Danych:

A. Serwis Zawodowi.pl może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu, w szczególności:

 • podczas rejestracji konta Użytkownika,
 • podczas składania zamówienia na usługi oferowane w Serwisie,
 • podczas dokonywania płatności,
 • kontaktu Użytkownika z Administratorem,
 • automatycznie podczas wizyty w Serwisie, m. in. w związku z wykorzystaniem cookies (tzw. ciasteczek).

B. Serwis Zawodowi.pl gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • login i hasło,
 • informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu,
 • przeglądarka internetowa i system operacyjny.

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

 A. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu Zawodowi.pl, takich jak zakup kursu e-learningowego, obsługa reklamacji, a także na potrzeby realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. np. obsługi zgłoszeń i żądań Użytkowników, monitorowania aktywności w Serwisie w celu rozwoju świadczonych usług i poprawy komfortu ich Użytkowników, prowadzenia badań i analiz statystycznych, oferowania lepiej dopasowanych treści, zapewnienia bezpieczeństwa, wykrywania nadużyć, czy egzekwowania roszczeń prawnych.
B. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingu Zawodowi.pl. Każdy Użytkownik może zgłosić sprzeciw użyciu danych w marketingu. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres biuro@zawodowi.pl
C. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Zawodowi.pl za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Zawodowi.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.). Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi korzystanie z usług świadczonych za pomocą Serwisu Zawodowi.pl.

 

Profilowanie

W oparciu o dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników Serwisu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 A. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 
B. Serwery, które służą do przechowywania danych Użytkowników, zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej.

C. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmioty z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

D. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji. 

 

Bezpieczeństwo płatności internetowych

 W przypadku transakcji płatniczych dane Użytkownika  nie są przetwarzane na naszych serwerach, a na serwerach upoważnionych firm, które obsługują płatności (Przelewy24). Otrzymujemy jedynie od tych podmiotów informacje na temat statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

 

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

 A. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

B. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta Użytkowników i realizowane są zamówienia, świadczą usługi hostingowe, obsługują pocztę elektroniczną, obsługują płatności, świadczą usługi rachunkowe i podatkowe, świadczą usługi kurierskie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 
A. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:

 • rejestracją Użytkownika – do czasu istnienia konta;
 • dokonaniem zamówienia – przez okres 6 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie;
 • działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany wyżej
   

B. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

C. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trale usunięte lub zanonimizowane.

 

Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

 A. Mają Państwo prawo do:

 • sprostowania danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
 • przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
 • usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).

  B. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres biuro@zawodowi.pl.

   

 

Logi

Podczas korzystania z Serwisu każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera mogą być zapisywane następujące informacje:

 • data i godzina przesłania żądania,
 • treść i status żądania (np. adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami),
 • adres IP komputera, z którego przesłano żądanie,
 • ilość danych przesłanych w odpowiedzi,
 • nagłówki przesyłane przez urządzenia Użytkownika określające m. in. przeglądarkę, system operacyjny,

ustawiony język, stronę, z której nastąpiło przekierowanie, zawartość cookies (tzw. „ciasteczek”).

 

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.