Znalezione kursy

ADR- CZEGO DOTYCZY?
Umowa ADR sporządzona 30 września 1957r. w Genewie dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Polska ratyfikowała umowę ADR w 1975 r.....
zobacz szczegóły